Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας Ιταλικής Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Δ. Τσόλκας, εμπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία με ένα εξαίρετο επιστημονικό πόνημα, που συμπυκνώνει σε 500 περίπου σελίδες ρεύματα, τάσεις και εκπροσώπους της Ιταλικής Γραμματείας.

Η «Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας» (εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα 2015) αποτελεί ένα χρηστικό εγχειρίδιο που συγκεντρώνει και ταξινομεί τις πληροφορίες συνδέοντας τη φιλολογία με την ιστορική και κοινωνικοπολιτική εξέλιξη του πολιτισμού.

Από τον Μεσαίωνα έως τα τέλη του 20ου αιώνα, καταγράφονται επιγραμματικά τα ουσιώδη και θεμελιακά χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών κινημάτων σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες κάθε εποχής.

Ο Ιωάννης Τσόλκας, βαθύς γνώστης της κοινωνικο-ιστορικής πραγματικότητας της εκάστοτε περιόδου που παρουσιάζει στο βιβλίο του, εισδύει και αναλύει τις παραμέτρους εκείνες που συνδέουν την Τέχνη με το λόγο. Εξ άλλου, ο κύριος Τσόλκας εξετάζει περαιτέρω την υπόσταση του φαντασιακού εν σχέσει προς το πραγματικό και το συμβολικό.

Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας συνδέει και ταυτίζει ενίοτε τις μορφές της φαντασίας με τα παραδείγματα που προσφέρει στην έρευνα η κοινωνιολογία και αναδεικνύει τις συμβολικές πλευρές της ανθρώπινης οντότητας, η οποία εγκαθίσταται ως σταθερά στο φαντασιακό περιβάλλον του δημιουργού Τέχνης.

Κατά αυτά τον τρόπο, ο αναγνώστης καθίσταται ενεργός, δηλαδή κοινωνός των προοπτικών που δημιουργούν συγγραφείς και ρεύματα στην μεγάλης εκτάσεως χρονική περίοδο, από τον μεσαίωνα μέχρι τη σημερινή Ιταλία.

Το βιβλίο, γραμμένο σε γλώσσα απλή και κατανοητή, απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να εντρυφήσουν στην ιταλική κουλτούρα διευρύνοντας τους πνευματικούς τους ορίζοντες.

*Ο Νεκτάριος – Γεώργιος Κωνσταντινίδης είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, κριτικός και μεταφραστής θεάτρου.