Υψηλές θέσεις στη διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal καταλαμβάνουν 14 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Ενδεικτικά, μεταξύ των κορυφαίων 50 ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 περιλαμβάνεται το τμήμα Διαχειριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΟΠΑ, μεταξύ των 100 κορυφαίων τα τμήματα Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής & Διοίκησης, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, ενώ μεταξύ των 200 τα τμήματα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, καθώς και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διεθνούς κατάταξης Eduniversal αξιολογήθηκαν περισσότερα από 17.000 ΠΜΣ από 1.000 πανεπιστήμια σε 154 χώρες, από τα οποία κατατάχθηκαν τα 4.000 κορυφαία προγράμματα σε 32 επιστημονικά πεδία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε μέσω μιας παγκόσμιας έρευνας στην οποία συμμετείχαν διευθυντές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και εκπρόσωποι επιχειρήσεων απ’ όλο το κόσμο, καθώς και φοιτητές που συμμετείχαν στα διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε περιλαμβάνει κριτήρια, όπως η φήμη των προγραμμάτων και του ιδρύματος, ο μισθός πρώτης απασχόλησης των αποφοίτων, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησής τους.

«Οι διεθνείς διακρίσεις που απολαμβάνουν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι αποτέλεσμα επίπονων προσπαθειών πολλών δεκαετιών» δήλωσε ο πρύτανης του ΟΠΑ, καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης, αφήνοντας πάντως αιχμές για τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Παιδείας στον τομέα αυτόν.

Κατάταξη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015/16
Θέση
Θεματική Ενότητα
2014/15
Θέση
Θεματική Ενότητα
2013/14
Θέση
Θεματική Ενότητα
TOP 50
Παγκόσμια Κατάταξη
Global ranking
 
Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 8η θέση
Arts and Cultural Management
8η θέση
Arts and Cultural Management
14η θέση
Arts and Cultural Management
TOP 100
Παγκόσμια Κατάταξη
Global ranking
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 27η θέση
E-Business
30η θέση
E-Business
30η θέση
E-Business
Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις (μερικής φοίτησης) 60η θέση
Financial Markets
51η θέση
Financial Markets
95η θέση
Financial Markets
TOP 200
Κατάταξη στη Δυτική Ευρώπη
Regional ranking within the 9 geographical zones
Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό 
(Master in Business Administration International - MBA International)
13η θέση
International Management
12η θέση
International Management
13η θέση
International Management
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 15η θέση
Human Resources Management
13η θέση
Human Resources Management
13η θέση
Human Resources Management
Διοίκησης Υπηρεσιών (πλήρους φοίτησης) 14η θέση
General Management
15η θέση
General Management
Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης 16η θέση
Public Administration / Management
17η θέση
Public Administration / Management
23η θέση
Public Administration / Management
Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA (πλήρους φοίτησης) 19η θέση
MBA full time
20η θέση
MBA full time
Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
Επιστήμης των Υπολογιστών 16η θέση
Information 
Systems 
Management
21η θέση
Information Systems Management
Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
Marketing & Communication, Specialization in International Marketing (πλήρους φοίτησης) 21η θέση
Marketing
22η θέση
Marketing
46η θέση
Marketing
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 27η θέση
Accounting and Auditing
30η θέση
Accounting and Auditing
35η θέση
Accounting and Auditing
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (πλήρους φοίτησης) 28η θέση
Communications
31η θέση
Communications
Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) 31η θέση
Executive MBA & MBA part time
33η θέση
Executive MBA & MBA part time
Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 30η θέση
Economics
37η θέση
Economics
44η θέση
Economics

Από την εκπαιδευτική ιστοσελίδα Alfavita