Η αγκαλιά του ανθρώπου είναι το μήλο της έριδος για τα κατοικίδα. Συνήθως όμως σκηνές ζήλιας θα δούμε μεταξύ σκύλων, μεταξύ γατών ή ανάμεσα στα δυο! 

Τι γίνεται όταν η αγκαλιά του ανθρώπου διεκδικείται από ένα σκύλο και μια γαλοπούλα όμως;