Οι γονείς μας έλεγαν πάντα ότι οι καραμέλες mentos δεν αντιδρούν καλά με την coca cola. Μας έλεγαν, μάλιστα, ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. 

Ο χρήστης του YouTube με το όνομα Tedy, όμως, χρειαζόταν τα views. Και έκανε το πείραμα, το οποίο προβλήθηκε πάνω από 32 εκατομμύρια φορές... Δείτε τι έγινε μπροστά στην κάμερα: