Όλοι γνωρίζουμε αυτά τα... «ιερογλυφικά» που έπρεπε μέχρι τώρα να αναγνωρίσουμε και να πληκτρολογήσουμε σωστά σε μια σελίδα προκειμένου να καταχωρήσουμε τα στοιχεία μας, επιβεβαιώνοντας στο κάθε σύστημα ότι δεν είμαστε ρομπότ. Αλλά η μεγάλη μέρα έφτασε! Η Google καταργεί το σύστημα αυτό αφήνοντας τους χρήστες του διαδικτύου να προχωρήσουν σε αυτό που θέλουν χωρίς τον έλεγχο. Πως, όμως, θα γλιτώσουμε το spamming; 

Η τεχνολογία του Captcha εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90’και πήρε διάφορες μορφές ανά τα χρόνια. Οι αρχικές του εκδόσεις περιελάμβαναν ένα δυσανάγνωστο κείμενο που έπρεπε ο κάθε χρήσης να αντιγράψει, κάτι που είχε προκαλέσει αντιδράσεις επειδή ήταν πολύ δύσκολο. Κατόπιν πήρε τη μορφή μαθηματικών προβλημάτων ή την επιλογή εικόνων από συγκεκριμένη λίστα. 

Παρόλα αυτά, πλέον η Google ανακοίνωσε πως ο χρήστης δεν θα βλέπει ποτέ τέτοια μηνύματα, ενώ αυτά θα εμφανίζονται στην περίπτωση που θα κινηθούν υποψίες στους αλγόριθμους ότι πρόκειται για ρομπότ. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν είναι γνωστό ποια συμπεριφορά θα δημιουργεί τις αμφιβολίες...