Στο 0,8% έφτασε το ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης  στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2013, τη στιγμή που συνολικά στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη κυμάνθηκε 1,4%.

Πρόκειται για έναν νέο δείκτη που παρουσίασε την Τετάρτη για πρώτη φορά η Εurostat. Ο δείκτης αντανακλά τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, δηλαδή τον αριθμό διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης επί του συνόλου των θέσεων απασχόλησης.

Τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο με 2,4% και τη Γερμανία με 2,3%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Κύπρο, τη Λετονία, την Πολωνία και την Πορτογαλία με 0,4%.

Στη βιομηχανία και τις κατασκευές η κατάσταση το ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης στην Ελλάδα ήταν 1,4% το τρίτο τρίμηνο του 2013, όταν στην ΕΕ και την Ευρωζώνη ήταν 1%. Στις υπηρεσίες το ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης στην Ελλάδα υπολείπεται του μέσου κοινοτικού όρου, καθώς φθάνει στο 1,3% έναντι 1,8% στην ΕΕ και την Ευρωζώνη.

Για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ είναι διαθέσιμα τα στοιχεία και για το πρώτο τρίμηνο του 2014 και σύμφωνα με τη Eurostat το ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης αυξήθηκε στο 1,6% στην Ευρωζώνη και στο 1,7% στην ΕΕ.