Εξώδικη δήλωση απεστάλη σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδος από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με την οποία καλείται η διοίκηση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει στο ακέραιο τις καταθέσεις του επιμελητηρίου διαφορετικά δηλώνει ότι θα κινηθεί δικαστικά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου, η εξώδικη δήλωση απεστάλη μετά την ενημέρωση από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι τα διαθέσιμα του ΕΒΕΑ μειώθηκαν από 11 εκατ. ευρώ σε 4,3 εκατ. ευρώ, λόγω απωλειών της αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στα οποία είχαν τοποθετηθεί κατά δήλωση της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση του επιμελητηρίου.

Στη εξώδικη δήλωση σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη μείωση φαίνεται να προκύπτει επειδή απώλεσαν ανάλογη αξία τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, στα οποία είχαν εκ του νόμου τοποθετηθεί τα διαθέσιμα του επιμελητηρίου.

Το ΕΒΕΑ σημειώνει ότι έχει συσταθεί μεν και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οι οικονομικοί του πόροι, όμως, προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις συνδρομές των ανεξαρτήτων επαγγελματιών, που είναι μέλη του, και την αμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρει κατά τον καταστατικό του σκοπό και όχι από κρατική επιχορήγηση. Κατά ρητή μνεία μάλιστα του νόμου, τα Επιμελητήρια- άρα και το ΕΒΕΑ- δεν επιχορηγούνται από τον πρατικό προϋπολογισμό.

Ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ειδικού σκοπού, το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι διαθέτει περιουσιακή αυτοτέλεια, με την οποία επιδιώκεται η άμεση σύνδεση των περιουσιακών του στοιχείων με τη δραστηριότητά του για την επιτυχία των σκοπών του. Δηλαδή, τα χρήματα που συλλέγει το Επιμελητήριο με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω, έχουν, ως μόνο νόμιμο σκοπό την εξυπηρέτηση των σκοπών του. "Δεν έχουν ως σκοπό την οποιαδήποτε τυχόν συμβολή στην αντιμετώπιση γενικότερών δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας, πράγμα το οποίο γίνεται πάντως και με την παντοειδή και συνεχώς αυξανόμενη φορολόγησή ημών και των επιχειρήσεών μας" όπως σημειώνεται στη εξώδικη δήλωση και προστίθεται ότι:

Η τοποθέτηση των διαθεσίμων μας σε Κοινό Κεφάλαιο το οποίο προβλέπει ο νόμος και του οποίου διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, γίνεται επειδή αυτό ορίζει ο νόμος και όχι επειδή αυτή είναι η δική μας ελεύθερη επιλογή, όπως τυχόν συμβαίνει με άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το αποτέλεσμα λοιπόν της διαχείρισης του Κοινού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι τέτοιο, που να μειώνει δραματικά ή να διακινδυνεύει να μειώσει δραματικά τα διαθέσιμά μας, τα οποία, επαναλαμβάνουμε και υπογραμμίζουμε, είναι προϊόν του κόπου των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι μέλη μας και δεν προέρχονται από δημόσιους πόρους. Ως προϊόν δε των ιδιωτικών αυτών εισφορών, τα διαθέσιμά μας είναι περιουσιακό στοιχείο μας και προστατεύονται τόσο από το ελληνικό Σύνταγμα όσο και διεθνείς συμβάσεις.

Εν τέλει, επειδή από την από 26/01/2012 επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδας προκύπτει ήδη δραματική μείωση της αξίας των διαθεσίμων του ΕΒΕΑ, τα οποία από 11.094.390,44 ευρώ φέρονται να είναι μόλις 4.308.627,20 ευρώ, διακινδυνεύεται δε περαιτέρω μείωση με ενδεχόμενη αναδιάρθρωση των ελληνικών ομολόγων, δημιουργείται υποχρέωση του ΕΒΕΑ να προστατεύσει τα μέχρι τώρα γενικώς μη κινδυνεύοντα από την εφαρμογή του παραπάνω νομοθετικού καθεστώτος διαθέσιμά του.

ΚΕΕ: Η μεταχείριση των αποθεματικών των επιμελητηρίων από την ΤτΕ δημιουργεί πολλά ερωτηματικά
 
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) κ. Γ. Κασιμάτης τόνισε: «Τα αποθεματικά των επιμελητηρίων έχουν στην πράξη μειωθεί κατά τα 2/3, καθώς τα ποσά που θα αποκομίσουν εάν ρευστοποιήσουν τις κινητές αξίες στις οποίες επένδυσε η Τράπεζα της Ελλάδος τα αποθεματικά τους, είναι μόλις 21,5 εκατ. ευρώ».
 
Η ΚΕΕ θεωρεί ότι η μεταχείριση των αποθεματικών των επιμελητηρίων από την Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, «καθώς οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων όχι απλώς δεν ερωτήθηκαν για αυτές τις τοποθετήσεις σε κινητές αξίες, αλλά ουδέποτε καν ενημερώθηκαν». Επίσης δηλώνει ότι εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή κάθε πτυχή του ζητήματος και θα ζητήσει άμεσα από την Τράπεζα της Ελλάδος την αποστολή όλων των σχετικών διοικητικών πράξεων για τις συγκεκριμένες επενδύσεις, «έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα σχετικά με το πότε, από ποιους και γιατί ελήφθησαν οι συγκεκριμένες αποφάσεις επένδυσης του αποθεματικού των επιμελητηρίων που οδήγησαν στη δραματική απομείωση της αξίας του, και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της επιμελητηριακής κοινότητας σχετικά με τη διεκδίκηση του συνόλου της αξίας των αποθεματικών από οποιονδήποτε υπαίτιο αυτής της κατάστασης».