Η Εναλλακτική Σκηνή και οι Εκπαιδευτικές-Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο των συνεργασιών τους με κοινωνικούς φορείς, ξεκινούν από τις 5 Οκτωβρίου εργαστήριο κίνησης για άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες και για άτομα χωρίς αναπηρίες.

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής περιόδου 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο κίνησης με τον τίτλο «Χορεύοντας τον χορό μου», σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών.

Η μέθοδος που θα προταθεί κατά τη διάρκειά του εργαστηρίου βασίζεται στην ενέργεια και την ελευθερία που υπαγορεύει η τέχνη του ισπανικού φλαμένκο. Η ομάδα χορού Βulerinas, υπεύθυνη για τον συντονισμό του εργαστηρίου, σημειώνει ότι «στο είδος αυτό η ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων συναντά την αυστηρή δομή των λαϊκών ρυθμών και της μουσικής του ισπανικού νότου». Χαρακτηριστικό στοιχείο της κινησιολογίας του φλαμένκο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα μέλος του σώματος, το οποίο να στέκει αμέτοχο.