Για πρώτη φορά θα λειτουργήσει στην Κυπριακή Δημοκρατία καζίνο, έπειτα από απόφαση που πήρε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρίστος Στυλιανίδης, δήλωσε ότι η διαδικασία προσφορών για το συγκεκριμένο καζίνο, που θα είναι τύπου resort, θα αρχίσει αμέσως και θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες. Σημείωσε ότι, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα προσληφθούν ειδικοί εξωτερικοί σύμβουλοι με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία για όλα τα στάδια της διαδικασίας.
 
Όσον αφορά την περιοχή ή την πόλη όπου θα ανεγερθεί το καζίνο, την τελική απόφαση θα την έχει η εταιρεία η οποία θα κερδίσει την προσφορά.
 
Στη Βουλή θα κατατεθεί νομοσχέδιο που θα προβλέπει ότι τα έσοδα από το καζίνο θα διοχετεύονται σε όλες τις αρχές τοπικών αυτοδιοικήσεων.