Στη σύγχρονη Ιστορία, δημιουργήθηκε και διαλύθηκε μέσα στην Ευρώπη ένα κράτος: η Γιουγκοσλαβία.

Το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1918 έως το 1980 που πέθανε ο στρατάρχης Τίτο, και διερευνά τις συνθήκες που συνέβαλαν στην ίδρυση της Γιουγκοσλαβίας και τον κομμουνισμό που επέβαλε ο Τίτο.

Το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ αναφέρεται στην περίοδο από το 1980 έως το 2001, και εξετάζει τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση του κομμουνισμού και στον εμφύλιο σπαραγμό, με πέντε αδελφοκτόνους πολέμους. Τι συμβαίνει σήμερα στα κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας και τι συγκρίσεις μπορούν να γίνουν με την Ουκρανία και αλλού;

Δείτε το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ εδώ.

Παραγωγή: Arte France – Zeta Productions 2016.