Όταν ο 9 έρχεται στη ζωή ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικός: το ανθρώπινο γένος έχει εξαφανιστεί και κατά τύχη βρίσκει μια ομάδα ομοίων του. Η παρουσία του στην ομάδα θα είναι καταλυτική καθώς θα βοηθήσει τους υπόλοιπους να επαναστατήσουν εναντίον των μηχανών που κυβερνούν τον κόσμο.