καταγγελίες στο ΙΚΑ

21:43 | 09 Σεπ. 2011
Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας αναλαμβάνει στο εξής, τη διερεύνηση δηλώσεων απασχόλησης – καταγγελιών, οι οποίες υποβάλλονται από εργαζομένους που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, σύμφωνα με τροπολογία...
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Powered by Pressflow, an open source content management system