Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι ένα απλοποιημένο τεστ αχρωματοψίας, σαν εκείνο που μας έκανε ο οφθαλμίατρος όταν είμασταν παιδιά. 

Εσείς μπορείτε να διακρίνετε όλες τις λέξεις μέσα στα χρωματιστά πλαίσια; 

1. Ποια λέξη βρίσκεται στο παρακάτω πλαίσιο;

FEE
TREE
TREAT
FEET

2. Ποια λέξη βρίσκεται στο παρακάτω πλαίσιο;

EAT
FEE
BEAT
LATE

3. Ποια λέξη βρίσκεται μέσα στο παρακάτω πλαίσιο;

FOOT
BOOM
WOOT
BOOT

4. Ποια λέξη βρίσκεται στο παρακάτω πλαίσιο;

TWEET
SWEET
GREET
MEET

5. Ποια λέξη βρίσκεται στο παρακάτω πλαίσιο;

PARK
BARK
ARK
LARK

6. Ποια λέξη βρίσκεται στο παρακάτω πλαίσιο;

FIVE
DOVE
DIVE
LOVE

7. Ποια λέξη βρίσκεται στο παρακάτω πλαίσιο;

HAT
FAT
MAT
SAT

8. Ποια λέξη βρίσκεται στο παρακάτω πλαίσιο;

NEED
KNEAD
BEAD
FEED

Δείτε παρακάτω τις σωστές απαντήσεις:
1. TREE
2. EAT
3. BOOT
4. SWEET
5. PARK
6. LOVE
7. HAT
8. BEAD