Ένα μικρό φιγουρατζή κρύβουμε όλοι μέσα μας. Λίγο ή πολύ. Καταπιεσμένο ή όχι. 

Θα έχουμε διαπιστώσει βέβαια ότι τις περισσότερες φορές οι φιγούρες δεν καταλήγουν σε ανδραγαθήματα αλλά σε ρεζιλίκια.

Ειδικά όταν τα καταγράφει η κάμερα. Όπως άλλωστε συνέβη και στις ακόλουθες περιπτώσεις!