Σε όλους μας μπορεί να καρφωθεί στο μυαλό μια ιδέα που θέλουμε να καταφέρουμε οπωσδήποτε, ακόμη και αν είναι ένας αδύνατος ανούσιος άθλος. 

Ο επιμένων νικά, όμως. Αυτό σκέφτηκε και το συγκεκριμένο γατί, που επέλεξε να επιχειρήσει να χωρέσει μέσα σε ένα μικρό βάζο. 

Αφού το κατάφερε, απλά βγήκε έξω και αναζήτησε τον επόμενο άθλο του!