Ανθρώπινη αλυσίδα δημιούργησε ομάδα ανθρώπων για να σώσει σκύλο που ήταν παγιδευμένος σε κανάλι.

Αρχικά ένας νεαρός άνδρας κατεβαίνει στο κανάλι και προσεκτικά για να μην παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά, προσπαθεί να πλησιάσει τον σκύλο. Στη συνέχεια δημιουργούν ανθρώπινη αλυσίδα για να καταφέρουν να ανεβάσουν τον σκύλο με ασφάλεια στο δρόμο.

Δείτε το βίντεο της διάσωσης