Υπάρχουν μέρη στον πλανήτη που είναι άκρως επικίνδυνα για τον άνθρωπο εξαιτίας της γεωμορφίας τους. Όμως οι τουρίστες δεν μένουν μακριά τους!

Ποιοι δέκα προορισμοί κρύβουν τους μεγαλύτερους κινδύνους;