Με μια εικονική βίντεο-αναπαράσταση έχουμε πλέον τη δυνατότητα να περιηγηθούμε στα οικοδομήματα του ανακτορικού συγκροτήματος του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη κατά την Ύστερη Αρχαιότητα!

Η αναπαράσταση υλοποιήθηκε από την ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων. Η έρευνα, όμως, και η επιστημονική τεκμηρίωση που χρειάστηκε για να εκπονηθεί αυτό το βίντεο "τρέχει" από το 1993 μέχρι το 2013 στα πλαίσια της αποκατάστασης που έκαναν οι αρχαιολόγοι. 

Αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια ψηφιακής απεικόνισης της χωρικής οργάνωσης και της αρχιτεκτονικής των οικοδομημάτων του Ανακτόρου του Γαλερίου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα (3ος -7ος αι. μ.Χ.), η εικόνα του οποίου, με την πρόοδο της αρχαιολογικής έρευνας, μπορεί μελλοντικά να τροποποιηθεί ή να εμπλουτισθεί.