Η παρουσία του εμφύλιου στην ενδοψυχική πραγματικότητα, η εγγραφή του ως τραύμα, η επίδρασή  του στη σχέση καλού - κακού, στη διαμόρφωση του Ιδεώδους Εγώ και Υπέρ - Εγώ και, τελικά, η διαμεσολάβησή του στην αντίληψη της εξωτερικής πραγματικότητας αποτελούν τη θεματική των δύο ημερίδων, 20 και 27 Ιανουαρίου 2017, στις εκδόσεις Αρμός.

Ο εμφύλιος σηματοδοτεί την ενεργητική προσπάθεια του πραγματικού, όχι συμβολικού αποκλεισμού του έτερου, του εξοστρακισμού του και, τελικά, του βιολογικού αφανισμού του. Ο Λόγος αίρεται σε όλες τις μορφές του και η ανθρώπινη φύση εκδηλώνεται σε μία οριακή, όμως χαρακτηριστική για το είδος εκδήλωσή της.

Ο ελληνικός εμφύλιος ήταν και αυτός αδυσώπητα καταστροφικός. Η σχεδόν δεκαετής, βαθιά και πολύπλευρη, κρίση της ελληνικής κοινωνίας τον έφερε ξανά στο προσκήνιο με γνωστές σε όλους μας εκδηλώσεις. Η προσπάθεια της ελληνικής διανόησης να τον προσεγγίσει και να τον αντιμετωπίσει  χωρίς τις προσχηματικές ευκολίες του παρελθόντος είναι και παραμένει επιτακτική.

Είναι αλήθεια ότι σε μία τέτοια προσέγγιση δοκιμάζεται η αξιοπιστία και οι δυνατότητες κάθε επιστημονικής μεθόδου. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία και ουσιαστική η προσήλωση κάθε προσέγγισης στη δική της μέθοδο και στις δικές της έννοιες.

Η ψυχανάλυση έχει τη δυνατότητα να αναδείξει πλευρές του εμφυλίου οι οποίες δεν είναι εύκολα προσπελάσιμες από τις άλλες κατευθύνσεις. Ο τρόπος που ο εμφύλιος εγγράφεται στην ενδοψυχική πραγματικότητα του αναλυόμενου, η διαμεσολάβηση της σχέσης εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας, η επίδρασή του στο αξιακό σύστημα και στην κοινωνική ταυτότητα του υποκειμένου, είναι φαινόμενα που μελετώνται ουσιαστικά στην πορεία της ψυχαναλυτικής διαδικασίας. Ειδικότερα η ψυχανάλυση επιτρέπει τη μελέτη της ενδεχόμενης εγγραφής του εμφυλίου ως τραύματος (διαγενεαλογικού τραύματος, ρήξης του αλεξιερεθιστικού, τραύματος αποπλάνησης).

Επίσης μας προσφέρει πρόσβαση στη διαμόρφωση της σχέσης καλού-κακού, την αυστηρότητα ή την ελαστικότητα  του Υπέρ - Εγώ, το είδος των αμυντικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται  και η μορφή και περιεχόμενο που λαμβάνουν.  

Διανοητές από όμορους χώρους θα συμμετέχουν δίνοντάς  τη δυνατότητα εμπλουτισμού μίας, ούτως ή άλλως, φορτισμένης και δύσκολης προσπάθειας. 
 
Σάββατο 20 Ιανουαρίου:

Ο Εμφύλιος στην ενδοψυχική πραγματικότητα του αναλυόμενου.

Εισηγητές: Ιωάννης Βαρτζόπουλος, Κώστας Ζερβός, Δημήτρης Αναστασόπουλος

Σχολιάζουν: Ειρήνη Σαριόγου, Παύλος Τσίμας.
 
Σάββατο 27 Ιανουαρίου:

Η επίδραση  του Εμφύλιου στην αντικειμενική αντίληψη της πραγματικότητας.

Εισηγητές: Στέλιος Στυλιανίδης, Γρηγόρης Μανιαδάκης, Νίκος Λαμνίδης.

Σχολιάζουν: Αντώνης Λιάκος, Νίκος Τζαβάρας.