Η φωτογραφία είναι χρήσιμη, είναι και γοητευτική. Είναι τέχνη, είναι και τεχνολογία. Είναι ομορφιά, είναι και μνήμη. 

Η ομάδα COOPH δημιούργησε ένα βίντεο προσπαθώντας να συμπυκνώσει σε μόλις πέντε λεπτά την ιστορία της φωτογραφίας.