Το πολιτικό σχόλιο της ημέρας με το πενάκι του Γιάννης Δερμεντζόγλου.