Ολική έκλειψη Σελήνης θα λάβει χώρα το Σάββατο 4 Απριλίου, η οποία θα έχει ασυνήθιστα σύντομη διάρκεια. Γύρω στα δέκα λεπτά. 

Η έκλειψη δεν θα είναι ορατή από την Ευρώπη, άρα ούτε και από την Ελλάδα. Θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν οι κάτοικοι της Βορειοδυτικής Αμερικής, της Ανατολικής Ασίας και της Αυστραλίας.

Η επόμενη σεληνιακή έκλειψη θα συμβεί στις 27 Σεπτεμβρίου.