Την επέκταση της χρήσης του διαδικτύου στο Διάστημα μελετούν επιστήμονες. Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό έχει αναλάβει το νεοϊδρυθέν Κέντρο Διαστημικής Διαδικτύωσης (Space Internetworking Center), που εδρεύει στην Ξάνθη και στελεχώνεται από επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και διακεκριμένους ερευνητές από το εξωτερικό.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου, καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Βασίλης Τσαουσίδης, εξηγεί ότι ο σχεδιασμός των νέων πρωτοκόλλων (μεθόδων) θα επιτρέπει την επικοινωνία στο διάστημα, χωρίς να είναι απαραίτητη η απευθείας οπτική επαφή με τον προορισμό (δορυφόροι, διαστημικά κέντρα κ.α.), αξιοποιώντας δυναμικά εναλλακτικές διαδρομές μετάδοσης δεδομένων.

«Σήμερα, αν θέλει κανείς να μιλήσει με κάποια εγκατεστημένη αποστολή στο διάστημα, θα πρέπει να προδιαγράψει με ακρίβεια τη διάρκεια της επικοινωνίας, καθώς και τη διαδρομή που ακολουθούν τα διαστημικά δεδομένα για να φτάσουν στη γη. Όταν χαθεί η άμεση οπτική επαφή, χάνεται και η δυνατότητα επικοινωνίας παρά το γεγονός ότι, ενδιάμεσοι κόμβοι, μέσω τεθλασμένης γραμμής, θα μπορούσαν να προωθήσουν τα διαστημικά δεδομένα στον προορισμός τους» τονίζει χαρακτηριστικά.

Η εγκατάσταση διαδικτυακής τεχνολογίας στο Διάστημα θα επιτρέψει, μεταξύ άλλων, την εύκολη και άμεση διακίνηση διαστημικών δεδομένων προς όλους τους αρμόδιους οργανισμούς. Επίσης, η ενοποίηση των διαστημικών και επίγειων διαδικτυακών επικοινωνιών, μπορεί στο μέλλον να επιτρέψει την ελεγχόμενη πρόσβαση στο διάστημα μέσω του Διαδικτύου.

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, το Κέντρο Διαστημικής Διαδικτύωσης συνεργάζεται με διεθνείς διαστημικούς οργανισμούς, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), η NASA, και τα πανεπιστήμια Cambridge, MIT, της Ζυρίχης και του Ελσίνκι.

Οι επιστήμονες έχουν ως στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων διαδικτυακών πρωτοκόλλων (τρόπων επικοινωνίας), τα οποία όμως είναι ανεκτικά στις καθυστερήσεις και τις διακοπές επικοινωνίας.

Η ομάδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με χρηματοδότηση της ESA, υλοποίησε το πρώτο πειραματικό διαδικτυακό περιβάλλον για διαστημικές επικοινωνίες (με κόμβους στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, το Πανεπιστήμιο ΜΙΤ και διασύνδεση με το πειραματικό περιβάλλον της NASA), με στόχο την αποτίμηση της απόδοσης των νέων μεθόδων επικοινωνίας και κατ’ επέκταση τη δημιουργία των νέων διαστημικών προτύπων.

Η νέα τεχνολογία δικτύωσης, που είναι ανεκτική στις διακοπές και τις καθυστερήσεις, μπορεί να εφαρμοστεί και σε επίγειες επικοινωνίες. Το Κέντρο Διαστημικής Διαδικτύωσης, σε συνεργασία με φορείς όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο καθώς και άλλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, έχει αναλάβει την κατασκευή δρομολογητών διαστημικών δεδομένων και την εγκατάστασή τους σε κομβικά σημεία στην Ευρώπη. (Γερμανία, Βρετανία, τρεις κόμβοι στην Ελλάδα).

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό «υπερδίκτυο», το οποίο θα λειτουργεί πάνω από το κανονικό, και θα δρομολογεί δεδομένα που έρχονται από το διάστημα. «Θα είναι ο κορμός ενός δικτύου διαστημικών δεδομένων» εξήγησε ο κ.Τσαουσίδης.

Μάλιστα, στους μελλοντικούς σχεδιασμούς του Κέντρου, συμπεριλαμβάνεται και η υλοποίηση μιας σειράς επίγειων εφαρμογών, με βάση το μοντέλο λειτουργίας του «υπερδικτύου». «Η ίδια μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την κινητή τηλεφωνία και από τους χρήστες των συσκευών επικοινωνίας με μπαταρία (laptop, iPod κ.α.), για την εξοικονόμηση ενέργειας» σημειώνει ο κ.Τσαουσίδης.

Παράλληλα, μελετάται και η διαλειτουργικότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας καθώς οι διαστημικοί οργανισμοί διαφορετικών χωρών χρησιμοποιούν σήμερα ο καθένας το δικό του πρωτόκολλο επικοινωνίας. Η διαστημική διαδικτύωση μπορεί να επιτρέψει την άμεση επικοινωνία μεταξύ τους, όπως συνέβη και με το επίγειο πρωτόκολλο του διαδικτύου (IP), το οποίο επέτρεψε την επικοινωνία τοπικών δικτύων, που χρησιμοποιούσαν διαφορετική τεχνολογία δικτύωσης. Η διαλειτουργικότητα θα φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμη για τις διαστημικές αποστολές, που σχεδιάζουν από κοινού η NASA με την ESA και την JAXA μετά το 2020.