Ο μαύρος ρινόκερος της δυτικής Αφρικής συγκαταλέγεται πλέον στα αφανισμένα είδη της νέας Κόκκινης Λίστας της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN). Αφανισμένο είδος πιθανολογείται ότι είναι και ο ρινόκερος της Ιάβας. «Πιθανώς αφανισμένος» θεωρείται και ο λευκός ρινόκερος της κεντρικής Αφρικής.

Αιτία για την εξαφάνιση των δύο ειδών ρινόκερου φαίνεται ότι αποτελούν τα πολύτιμα τα κέρατά τους. Το κόστος τους στη μαύρη αγορά μπορεί να φτάσει ακόμη και τις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Τα κέρατα των ρινόκερων χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή Ιατρική σε χώρες της ανατολικής Ασίας αλλά και ως λαβές μαχαιριών, αφού προγηουμένως περάσουν από κατάλληλη επεξεργασία.
 
Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN), σε συνεργασία με ερευνητές, έχει έως σήμερα αξιολογήσει σχεδόν 62.000 είδη ζώων και φυτών. Το ένα τρίτο από αυτά χαρακτηρίζονται ως «ευάλωτα», «απειλούμενα», «κρισίμως απειλούμενα» και αφανισμένα. Σύμφωνα με τη λίστα της IUCN, η οποία ενημερώνεται διαρκώς και θεωρείται σημείο αναφοράς, ένα στα τέσσερα είδη θηλαστικών κινδυνεύουν. Συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμών π.χ. αυτές των ερπετών και των αμφιβίων, συρρικνώνονται με γρήγορους ρυθμούς.
 
«Οι άνθρωποι είμαστε οι επιστάτες της Γης και οφείλουμε να προστατεύουμε τα είδη, με τα οποία μοιραζόμαστε το περιβάλλον μας», δηλώνει ο Σάιμον Στούαρτ της IUCN. «Στην περίπτωση τόσο του μαύρου ρινόκερου της δυτικής Αφρικής όσο και του λευκού ρινόκερου, η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά, εάν είχαν εφαρμοστεί τα προταθέντα μέτρα προστασίας».
 
Ελπίδα πάντως για το μέλλον αποτελούν τα παραδείγματα της λίστας της IUCN που εμπνέουν αισιοδοξία καθώς η συντονισμένη προσπάθεια μπορεί να αποτρέψει την εξαφάνιση κάποιων ειδών. Για παράδειγμα, ο λευκός ρινόκερος του Νότου στα τέλη του 19ου αιώνα αριθμούσε μόλις 100 μέλη. Σήμερα, ο πληθυσμός του μετριέται σε περίπου 20.000 μέλη. Παρόμοια περίπτωση αποτελεί το έως πρότινος «κρισίμως απειλούμενο» άλογο Πρζεβάλσκι που απαντάται στην Κεντρική Ασία. Πλέον συγκαταλέγεται στα στα απειλούμενα είδη.

Στη λίστα της Οργάνωσης προστίθενται επίσης και  νέα, όπως 26 αμφίβια που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, όταν πολλά από αυτά θεωρούνται απειλούμενα.
 
Παρόλες τις ενδείξεις ελπίδας και αισιοδοξίας, ωστόσο, ο ρυθμός αφανισμού ζώων και φυτών φαίνεται ότι επιταχύνεται ενώ αρκετοί υποστηρίζουν ότι η Γη βρίσκεται στα πρόθυρα ενός Έκτου Μαζικού Αφανισμού.