Ο ιστότοπος, Τοβιβλίο.net, προσκαλεί διηγηματογράφους και ποιητές να συγγράψουν με βάση μια εικόνα. Άλλωστε, μια εικόνα μπορεί να κρύβει μέσα της χίλιες ή και περισσότερες λέξεις!

Συγκεκριμένα, προσκαλεί όποιον το επιθυμεί να γράψει μια ή περισσότερες ιστορίες ή ποιήματα βασισμένα στις εικόνες που θα αλλάζουν περιοδικά σε έκταση περίπου χιλίων λέξεων για πεζό (θα γίνονται δεκτές αξιόλογες συμμετοχές με περισσότερες λέξεις) και δύο σελίδων για ποιητικές συμμετοχές.

Η δράση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Κινητήριος μοχλός είναι να δοθεί η ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες και το κατάλληλο βήμα σε ανθρώπους που τους αρέσει να γράφουν να εκτεθούν στο διαδικτυακό κοινό.