Πρωτότυπα φωτογραφικά πρότζεκτ υπάρχουν πολλά. Άλλα έχουν κύρια θεματική τους τον άνθρωπο, άλλα ζώα, άλλα εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Ο Romain Thiery είχε πάντα δύο πάθη στη ζωή: τα πιάνα και τη φωτογραφία.

Έτσι πέρασα τα τέσσερα τελευταία χρόνια της ζωής συνδυάζοντας αυτά τα δύο πάθη και το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερο φωτογραφικό πρότζεκτ που ονομάζει «Ρέκβιεμ για Πιάνο».

Και για να ολοκληρώσει το έργο του ταξίδεψε από την Πολωνία και την Γερμανία μέχρι το Βέλγιο και τη Γαλλία. Κάθε πιάνο κι μια ιστορία...

https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967123008b456f-320-213.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967123008b456f-480-320.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967123008b456f-640-427.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967123008b456f-750-500.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967123008b456f-960-640.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967123008b456f-1136-757.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967123008b456f-1334-889.jpg 1334w" style="vertical-align:middle;border-style:none;width:770px;" />

https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967124008b4571-320-213.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967124008b4571-480-320.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967124008b4571-640-427.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967124008b4571-750-500.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967124008b4571-960-640.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967124008b4571-1136-757.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967124008b4571-1334-889.jpg 1334w" style="vertical-align:middle;border-style:none;width:770px;" />

https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714b008b4574-320-213.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714b008b4574-480-320.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714b008b4574-640-427.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714b008b4574-750-500.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714b008b4574-960-640.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714b008b4574-1136-757.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714b008b4574-1334-889.jpg 1334w" style="vertical-align:middle;border-style:none;width:770px;" />

https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4572-320-213.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4572-480-320.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4572-640-427.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4572-750-500.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4572-960-640.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4572-1136-757.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4572-1334-889.jpg 1334w" style="vertical-align:middle;border-style:none;width:770px;" />

https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714e008b4573-320-213.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714e008b4573-480-320.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714e008b4573-640-427.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714e008b4573-750-500.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714e008b4573-960-640.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714e008b4573-1136-757.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96714e008b4573-1334-889.jpg 1334w" style="vertical-align:middle;border-style:none;width:770px;" />

https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967128008b456d-320-213.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967128008b456d-480-320.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967128008b456d-640-427.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967128008b456d-750-500.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967128008b456d-960-640.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967128008b456d-1136-757.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1385bd967128008b456d-1334-889.jpg 1334w" style="vertical-align:middle;border-style:none;width:770px;" />

https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711f008b4571-320-213.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711f008b4571-480-320.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711f008b4571-640-427.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711f008b4571-750-500.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711f008b4571-960-640.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711f008b4571-1136-757.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711f008b4571-1334-889.jpg 1334w" style="vertical-align:middle;border-style:none;width:770px;" />

https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b457a-320-213.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b457a-480-320.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b457a-640-427.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b457a-750-500.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b457a-960-640.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b457a-1136-757.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b457a-1334-889.jpg 1334w" style="vertical-align:middle;border-style:none;width:770px;" />

https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967119008b4571-320-480.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967119008b4571-480-720.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967119008b4571-640-960.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967119008b4571-750-1125.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967119008b4571-960-1440.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967119008b4571-1136-1704.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967119008b4571-1334-2001.jpg 1334w" style="vertical-align:middle;border-style:none;width:770px;" />

https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4571-320-213.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4571-480-320.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4571-640-427.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4571-750-500.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4571-960-640.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4571-1136-757.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967122008b4571-1334-889.jpg 1334w" style="vertical-align:middle;border-style:none;width:770px;" />

https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b456c-320-213.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b456c-480-320.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b456c-640-427.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b456c-750-500.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b456c-960-640.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b456c-1136-757.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711c008b456c-1334-889.jpg 1334w" style="vertical-align:middle;border-style:none;width:770px;" />

https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711d008b4570-320-213.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711d008b4570-480-320.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711d008b4570-640-427.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711d008b4570-750-500.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711d008b4570-960-640.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711d008b4570-1136-757.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711d008b4570-1334-889.jpg 1334w" style="vertical-align:middle;border-style:none;width:770px;" />

https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711a008b4572-320-213.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711a008b4572-480-320.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711a008b4572-640-427.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711a008b4572-750-500.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711a008b4572-960-640.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711a008b4572-1136-757.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd96711a008b4572-1334-889.jpg 1334w" style="vertical-align:middle;border-style:none;width:770px;" />
https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967144008b4570-320-213.jpg 320w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967144008b4570-480-320.jpg 480w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967144008b4570-640-427.jpg 640w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967144008b4570-750-500.jpg 750w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967144008b4570-960-640.jpg 960w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967144008b4570-1136-757.jpg 1136w, https://amp.thisisinsider.com/images/5aeb1384bd967144008b4570-1334-889.jpg 1334w" style="font-size: 1.5em; vertical-align: middle; border-style: none; width: 770px;" />