Η ζωή είναι μπερδεμένο πράγμα. Πολλές φορές δεν την καταλαβαίνουμε ούτε όταν πια έχουμε μεγαλώσει.

Όμως τα βασικά βήματα μπορούν να εξηγηθούν. Και μάλλον πρέπει.

Καθώς οι περισσότεροι νέοι είναι πλέον κολλημένοι σε μια οθόνη, η ομάδα Casually Explained δημιούργησε ένα animation βίντεο εξηγώντας τον κύκλο της ζωής σαν ένα video game.