Όλοι έχουν ένα παρελθόν και ένα μέλλον. Και τα δυο καθορίζουν και καθορίζονται από το παρόν και τις επιλογές που κάνουμε εμείς σε αυτό. 

Οι επιλογές μας και η στάση μας απέναντι στο πως μας έρχονται τα πράγματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Αυτό το κατάλαβαν πολύ καλά δέκα δισεκατομμυριούχοι, που κανείς δεν γνώριζε ότι πριν γίνουν διάσημοι, υπήρξαν άστεγοι...