Η Ισλανδία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που επιβάλει με νόμο την ίση πληρωμή μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με προσωπικό από 25 άτομα και πάνω θα πρέπει να λάβουν κυβερνητική πιστοποίηση ότι έχουν εφαρμόσει την πολιτική της ισότιμης αμοιβής, διαφορετικά θα πληρώνουν υψηλά πρόστιμα.

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους και έχει στόχο να εξαλείψει το χάσμα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών ως το 2022. «Αν και έχουμε νόμο που μιλά για ίσες αμοιβές μεταξύ αντρών και γυναικών εδώ και δεκαετίες, εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα. Αυτός είναι ένας μηχανισμός υποστήριξης εφαρμογής της νομοθεσίας», σχολίασε ο υπεύθυνος του οργανισμού για τα δικαιώματα των γυναικών της Ισλανδίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ψήφιση του νόμου δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η Ισλανδία, όπως και άλλες σκανδιναβικές χώρες, είναι πρωτοπόρες στις μεταρρυθμίσεις σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων.

Ο νόμος πέρασε με τις ψήφους τόσο του κεντροδεξιού κυβερνητικού συνασπισμού, όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο της Ισλανδίας, όπου περίπου το 50% των βουλευτών είναι γυναίκες.

Η πρωτιά της χώρας των 330.000 κατοίκων δεν έρχεται χωρίς προσπάθεια, καθώς η Ισλανδία την τελευταία δεκαετία βελτιώνει συνεχώς τη θέση της στις επιμέρους μετρήσεις.