Παράταση ως τις 15 Μαρτίου 2017 έδωσε στην Τηλέτυπος σήμερα το δικαστήριο, ύστερα από την προσφυγή των εργαζομένων.

Έτσι, η  Digea  δεν έχει τη δυνατότητα υποβάθμισης του σήματος ως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως προκύπτει από την προσωρινή διαταγή, οπότε και θα συζητηθεί η κύρια αίτηση

Αυτό βέβαια υπό έναν όρο. Να τακτοποιηθούν οι τρέχουσες οφειλές, σύμφωνα και με την πρότασης της Τηλέτυπος (MEGA) για την καταβολή των προτεινόμενων δόσεων.

Παράλληλα, σήμερα υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση των εργαζομένων του MEGA με τον υπουργό ψηφιακής πολιτικής Νίκο Παππά.