Στον επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη ανήκει και επίσημα το 22,11% του τηλεοπτικού σταθμού MEGA. Με ανακοίνωσή της η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι στις 11/08/2017 η εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Α.Ε. απέκτησε μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Πρόσωπα που δεν έχουν άμεση σχέση με την την τηλεόραση απαρτίζουν το νέο ΔΣ του MEGA.

Πρόκειται για τους, Παναγιώτη Παπανελόπουλο, Γιώργο Λύτραινα, Γιώργο Δημάκη, Μάρκο Σίτα και Παντελή Ντίλη, οι οποίοι εξελέγησαν με τη σύμφωνη γνώμη των μετόχων της Τηλέτυπος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο εκπρόσωπος της Dimera  του Ιβάν Σαββίδη κατέθεσε πρόταση για να προχωρήσει άμεσα η εταιρεία σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 25 εκατ. ευρώ με την παράλληλη πληρωμή των οφειλών προς τους εργαζόμενους.