Αίτηση στο ΣτΕ για ακύρωση του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες κατέθεσε το Mega, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τηλέτυπος ΑΕ. 

Η αίτηση θα συζητηθεί στην Ολομέλεια στις 2 Μαρτίου, ενώ το ΕΣΡ έχει ανακοινώσει ότι οι σταθμοί που δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό θα πρέπει να σταματήσουν να εκπέμπουν στις 28 Φεβρουαρίου. 

Με την ανακοίνωσή της η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ζητά από το ΕΣΡ να μην διακόψει τη λειτουργία του προτού συζητηθεί από την ολομέλεια του ΣτΕ η προσφυγή της.

Σημειώνεται ότι χθες ο όμιλος Βαρδινογιάννη ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το κανάλι καθώς δεν προτίθεται να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τους πιστωτές υπό τις παρούσες συνθήκες. Επισημαίνεται δε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί άλλος μέτοχος που ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΤΗΛΕΤΥΠΟΥ:

«Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης απευθυνόμενη στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η αίτηση αυτή στρέφεται κατά της απόφασης του Ε.Σ.Ρ. να εφαρμόσει τον ν. 4339/2015 για την διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης επτά τηλεοπτικών αδειών, της απόφασης του Υπουργού Ψ.Π.Τ.Ε. με αριθμό 1830/2017 (που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των δημοπρατούμενων τηλεοπτικών αδειών) και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ψ.Π.Τ.Ε. με αριθμό 2178/2017 (που αφορά τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης των επτά δημοπρατούμενων αδειών).

Με την αίτηση της η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ζητά την ακύρωση των ως άνω αποφάσεων και της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Προσδιορίστηκε ως ημερομηνία συζήτησης της αιτήσεως ακυρώσεως η 02/03/2018, ημερομηνία στην οποία θα συζητηθούν και οι σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως και των άλλων τηλεοπτικών σταθμών.

Περαιτέρω, η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. έστειλε σήμερα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Ε.Σ.Ρ., εκτενή επιστολή αναφορικά με τις προβλέψεις του ν. 4339/2015 για το ενδεχόμενο δυνατότητας διακοπής της λειτουργίας ενός τηλεοπτικού σταθμού που δεν συμμετείχε στην διαγωνιστική διαδικασία μετά την 28/02/2018. 

Τέλος ενημέρωσε το Ε.Σ.Ρ. για την άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της αιτήσεως ακυρώσεως κατά του ν. 4339/2015 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων».