Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών αθώωσε τους βασικούς μετόχους του τηλεοπτικού σταθμού Alter, Κωνσταντίνο Γιαννίκο, Γεώργιο Κουρή και τον γιο του, Ανδρέα Κουρή, για μη απόδοση προς το Δημόσιο φόρου μισθωτών υπηρεσιών ύψους 1.537.727 ευρώ.

Την ενοχή των κατηγορουμένων είχε προτείνει η εισαγγελέας του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Κ. Γιαννίκος με την ιδιότητα του προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και νόμιμου εκπροσώπου της «Ελεύθερης Τηλεόρασης Α.Ε.» δεν απέδωσε στο Δημόσιο κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.2.2011 έως 30.9.2011 Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών ύψους 1.537.727 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων 405.716 ευρώ.

Ο φόρος είχε βεβαιωθεί από τις 9.2.2012 αλλά η εταιρεία δεν άσκησε προσφυγή, ούτε κατέθεσε αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς, οπότε η φορολογική εγγραφή θεωρείται οριστική. 

Οι Γιώργος και Ανδρέας Κουρής διώκονται για ηθική αυτουργία στην πράξη. Η εισαγγελέας Εφετών Αικατερίνη Ψύρη εισηγήθηκε την ενοχή τους σύμφωνα με τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία.