Την εντολή για άρση των δεσμευμένων λογαριασμών του «Αθήνα 9,84» υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής. 

Οι εργαζόμενοι του «Αθήνα 9.84» πραγματοποίησαν σήμερα στάση εργασίας από τις 11.00 έως τις 14.00 και παράσταση διαμαρτυρίας στις 12.00 έξω από το υπουργείο Οικονομικών ζητώντας την αποδέσμευση του λογαριασμού μισθοδοσίας και των υπολοίπων λογαριασμών για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), είχαν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Επιχείρησης, αλλά και των φυσικών προσώπων που διετέλεσαν Πρόεδροι από το 2006 μέχρι σήμερα, καθώς και των συγγενικών τους προσώπων πρώτου βαθμού συγγένειας για ποσό «κατά προσέγγιση» 5.000.000 ευρώ.

Το επίδικο θέμα είναι κατά πόσο η ΔΕΡΑ, ως δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού από τον νόμο (άρθρο 287 ΠΔ 323/1989), απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου για τις επιχορηγήσεις που λαμβάνει ετησίως από τον Δήμο Αθηναίων. 

Η ατέλεια αυτή έχει καταργηθεί με τον Ν 2459/1997 εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, μεταξύ των οποίων είναι και οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. Το ερώτημα έχει ήδη κατατεθεί στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους και αναμένεται η σχετική απάντηση.