Η επιστολή τριών βουλευτών προς το ΕΣΡ για τον έλεγχο στον τομέα των δημοσκοπήσεων θίγει ένα σοβαρό ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια η κοινή γνώμη έχει αποκομίσει την εντύπωση ότι  εταιρίες δημοσκοπήσεων δεν καταγράφουν την τάση του εκλογικού σώματος αλλά τη χειραγωγούν. Ακόμη και αν αυτό θεωρηθεί υπερβολή, είναι δεδομένος ο προβληματισμός για επανειλημμένες και μεγάλες αποκλίσεις.

Τόσο η επιστολή όσο και η κοινή γνώμη έχουν στο επίκεντρο της κριτικής το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) και τις έρευνές του. Εξαιτίας μιας σειράς από χτυπητές δημοσκοπικές αστοχίες του, το ΠΑΜΑΚ έχει δικαιολογημένα τραβήξει την προσοχή. Είναι παρακινδυνευμένο μιλήσει κανείς για πολιτική σκοπιμότητα αλλά υπάρχουν σοβαρά μεθοδολογικά λάθη και απουσία ελέγχου.

Οι «κανονικές » εταιρίες δημοσκοπήσεων υπάγονται στους ποιοτικούς ελέγχους που πραγματοποιεί ο σύνδεσμος των των Εταιριών Δημοσκοπήσεων (ΣΕΔΕΑ). Το αρμόδιο όργανο πραγματοποιεί συστηματικούς, απροειδοποίητους και απολύτως επαρκείς ελέγχους. Πέρα από τον έλεγχο για το ποιοι ήταν οι ερευνητές, την εμπειρία τους, τους επόπτες, ή το ερωτηματολόγιο, οι ελεγκτές τηλεφωνούν σε εκατοντάδες από τους ερωτηθέντες για να επιβεβαιώσουν ότι έγινε η συνέντευξη και τα βασικά στοιχεία των απαντήσεών τους.

Το ΠΑΜΑΚ δεν ανήκει στον Σύνδεσμο των Εταιρειών δημοσκοπήσεων, ούτε είναι ενταγμένο στο σύστημα ποιοτικού ελέγχου που πραγματοποιεί. Ένα ακόμη ερώτημα είναι κατά πόσο καταφεύγει σε αθέμιτες πρακτικές, σε βάρος του υγιούς ανταγωνισμού με τις άλλες εταιρίες, χρησιμοποιώντας τον τίτλο ενός Πανεπιστημίου, τις δημόσιες υποδομές και τους φοιτητές-ερευνητές που κατεβάζουν το κόστος των μετρήσεων.

Αν η κυβέρνηση  θέλει να κάνει κάποιο σοβαρό βήμα για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, αρκεί να ψηφίσει μια τροπολογία στον ισχύοντα νόμο, η οποία να προβλέπει ότι οι εταιρίες που δημοσιεύουν πολιτικές έρευνες σε ΜΜΕ πρέπει να είναι ενταγμένες στο σύστημα ποιοτικού ελέγχου του ΣΕΔΕΑ. Και το ΠΑΜΑΚ, αν θέλει πράγματι να διασκεδάσει τις υποψίες ότι δεν σερβίρει απλώς δημοσκοπήσεις για τις πολιτικές σκοπιμότητες του ΣΚΑΙ, ας ενταχθεί εθελοντικά στο σύστημα του ποιοτικού ελέγχου. Τόσο απλά.