Η σταδιακή μείωση της ανεργίας ίσως να μην αρκεί για να αντιμετωπιστεί η ένδεια των ατόμων που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας εάν συνεχιστεί η μισθολογική πόλωση λόγω της αύξησης της μερικής απασχόλησης, σημειώνει η Κομισιόν στην ετήσια έκθεσή της για την απασχόληση στην Ευρώπη.

 
Όπως τονίζει η ένδεια στο εργατικό δυναμικό είναι μία από τις σημαντικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με τον Λάζλο 'Αντορ, επίτροπο αρμόδιο για την απασχόληση να υπογραμμίζει πως «πρέπει να δοθεί προσοχή όχι μόνο στη δημιουργία, αλλά και στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια βιώσιμη ανάκαμψη που να μειώνει όχι μόνο την ανεργία, αλλά και τη φτώχεια».
 
Στην έκθεση τονίζεται η σημασία ενός αποτελεσματικού συστήματος κοινωνικών παροχών τόσο για την επάνοδο των ανέργων στην απασχόληση όσο και για την άμβλυνση των χρόνιων ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων.
 
Σχετικά με τα επιδόματα ανεργίας και τις κοινωνικές παροχές η Κομισιόν στην έκθεσή της επισημαίνει πως σε αντίθεση με την κυρίαρχη άποψη όσοι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας είναι πιθανότερο να βρουν δουλειά σε σχέση με άτομα που δεν λαμβάνουν καμία παροχή, ειδικότερα σε περιπτώσεις καλά σχεδιασμένων συστημάτων κοινωνικών παροχών, που συνοδεύονται από διαδικασίες αναζήτησης εργασίας.
 
Τα συστήματα κοινωνικών παροχών με πολύ μικρή αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ είναι της Ελλάδα, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.
 
Επίσης στην έκθεση τονίζεται ότι το 2012 στην Ελλάδα το 35% του πληθυσμού απειλούνταν με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Πρόκειται για το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη μετά το αντίστοιχο της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Λετονίας. Ακόμη σημειώνεται πως η Ελλάδα υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ την περίοδο 2008-2013,  ενώ στη χώρα καταγράφεται και η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας στην ΕΕ.
 
Μεταξύ άλλων στην έκθεση αναφέρεται και η χρόνια ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων ως προς τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τις αμοιβές και τον κίνδυνο της φτώχειας.
 
Το ευρώ των αποκλίσεων
 
Σημαντικό σημείο των παρατηρήσεων της Κομισιόν είναι πως από τα πρώτα κιόλας έτη ζωής του ευρώ άρχισαν να εμφανίζονται αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης κυρίως λόγω της ανισόρροπης ανάπτυξης και του συσσωρευμένου χρέους. Αυτές οι αντιθέσεις υποδαύλισαν τα χαμηλά επιτόκια και τις μαζικές εισροές κεφαλαίων.
 
Η Κομισιόν παρατηρεί επίσης ότι καθώς οι χώρες της ευρωζώνης δεν διέθεταν την επιλογή της νομισματικής υποτίμησης, ώστε να τονώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, επιχείρησαν να συγκρατήσουν μισθούς και τιμές. Ωστόσο αυτή η πολιτική οδήγησε σε αύξηση της ανεργίας και της κοινωνικής ένδειας. Εξάλλου, όπως αναφέρεται, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω των μισθών και των τιμών είναι μια διαδικασία που η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως  το άνοιγμα της οικονομίας, η ανθεκτικότητα της εξωτερικής ζήτησης, και η παρουσία πολιτικών και επενδύσεων για την ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας.
 
Χάθηκαν δύο εκ. θέσεις εργασίας
 
Σημειώνεται πως σύμφωνα με γνωμοδότηση του Ισπανού εισηγητή της επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αλεχάνδρο Φέργκας, μέσα σε μια τετραετία χάθηκαν στις χώρες των μνημονίων 2.000.000 θέσεις εργασίας. Η εν λόγω γνωμοδότηση αναμένεται να ενσωματωθεί στο πόρισμα της επιτροπής για το ρόλο της τρόικας στις χώρες των μνημονίων. Επίσης σχέδιο γνωμοδότησης της ευρωβουλής επισημαίνει ότι οι περικοπές στην υγεία και τις συντάξεις που επιβλήθηκαν μέσω των μνημονίων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες με μνημόνιο παραβιάζουν τη συνθήκη της Ε.Ε. και τον κοινωνικό χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης.