Κριτική στη στάση των αρχών για τη διαχείριση της τρομοκρατικής επίθεσης της 22ας Μαρτίου ασκεί έκθεση της βελγικής Βουλής.

Η κριτική σχετίζεται με την ανταπόκριση των αστυνομικών αρχών και λοιπών ομάδων διάσωσης, την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ τους, καθώς και τη λειτουργία του κέντρου διαχείρισης κρίσεων, ιδίως ως προς την επικοινωνία μεταξύ αυτού και των δυνάμενων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.