Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε, σε έκτακτη συνεδρίασή του, ως μη νόμιμη την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες, τινάζοντας στον αέρα την όλη διαδικασία.

Ειδικότερα το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης που είχαν υποβάλλει οι δικαστικές ενώσεις κατά της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

Η Ολομέλεια έκρινε ως μη νόμιμη:

  • Την υποχρέωση δηλώσεως των μετρητών άνω των 15.000 ευρώ που δεν περιλαμβάνονται σε καταθέσεις, σε τράπεζες, καθώς και των κινητών πραγμάτων αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Δηλαδή τα χρήματα εκτός τραπεζικών καταθέσεων (πχ. σε θυρίδες), σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται.
  • Τη μη πρόβλεψη εύλογης προθεσμίας τόσο για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση του ελέγχου όσο και για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων προς δήλωση πόθεν έσχες.
  • Την υποχρέωση να περιλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων ανεξαρτήτως του αν επήλθε ή όχι κατά το προηγούμενο έτος μεταβολή σε αυτά.
  • Τη μη πρόβλεψη προκειμένου περί περιουσιακών στοιχείων κτηθέντων σε προηγούμενες χρήσεις για την μη αναγραφή στην πρώτη ηλεκτρονική δήλωση της αξίας κτήσεως.
  • Τη υποχρέωση δηλώσεως των περιουσιακών στοιχείων του προσώπου με το οποίο ο/η υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
  • Προκειμένου περί τραπεζικών λογαριασμών η υποχρέωση αθροίσεως των προερχομένων από κάθε πηγή ποσών καθ' όλο το έτος και ακολούθως παραθέσω των πηγών από τις οποίες προέρχεται το απομένον στις 31 Δεκεμβρίου υπόλοιπο του λογαριασμού και του ακριβούς ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε μία από αυτές αφού αφαιρεθούν τα ποσά των αναλήψεων, χωρίς να προσδιορίζεται από ποια πηγή ο/η υπόχρεος μπορεί να αφαιρέσει τα ποσά που ανέλαβε.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι «λόγω της σπουδαιότητας και της έκτασης των ως άνω κριθεισών ως μη νομίμων ρυθμίσεων, δεν είναι δυνατόν χωρίς αυτές να λειτουργήσει καθ' ολοκληρία το σύστημα υποβολής των δηλώσεων, δεδομένου μάλιστα ότι το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των εν λόγω δηλώσεων δεν επιτρέπει καταρχήν την πρόοδο στη συμπλήρωση, ολοκλήρωση και υποβολή αυτών αν προηγουμένως δεν συμπληρωθούν υποχρεωτικώς όλα τα στοιχεία πουπεριλαμβάνονται στους οικείους πίνακες».

Μάλιστα με την εν λόγω απόφαση, το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει πως η απόφαση πρέπει να ακυρωθεί έναντι πάντων και στο σύνολό της, δηλαδή για όλους τους υπόχρεους ηλεκτρονικής δήλωσης «πόθεν έσχες» (δικαστές, δημοσιογράφους, εκδότες κ.α.).