Το πράσινο φως στο επενδυτικό σχέδιο του Αστέρα Βουλιαγμένης, έδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο με την έγκριση της θετικής τελικά εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του σχεδίου.

Με την αποδοχή ότι ο στόχος της ανάπτυξης είναι η μετατροπή του συγκροτήματος του Αστέρα σε «ένα κέντρο τουρισμού και αναψυχής διεθνούς εμβέλειας και σημαντικής εθνικής σημασίας», ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νάσος Αναγνωστόπουλος στην εισήγηση του περιέλαβε σειρά παρατηρήσεων και επισημάνσεων για επιπλέον αποσαφηνίσεις και δεσμεύσεις προς τους επενδυτές των 301 στρεμμάτων της χερσονήσου «Μικρό Καβούρι» Βουλιαγμένης.

Ειδικότερα αφού τονίζει τη αναγκαιότητα της αναβάθμισης των υφιστάμενων ξενοδοχειακων μονάδων ώστε να « λειτουργούν προσφέροντας όσο το δυνατόν υψηλότερες υπηρεσίες, σεβόμενες το περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής» επισημαίνει ότι θα υπάρξει γενικότερος προβληματισμός κατά την εφαρμογή του σχεδίου. Ως τέτοιο σημείο ανέφερε την ερμηνεία των νέων θεσμοθετημένων ρυμοτομικών γραμμών σε σχέση με την έκδοση των αντίστοιχων αδειών δόμησης μεταξύ της έκτασης των ξενοδοχειακών μονάδων-καμπανών-κατοικιών και αυτής των παραπλήσιων μονάδων δεδομένου ότι ανήκουν σε ξεχωριστά και διακριτά οικοδομικά τετράγωνα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία έκταση υπολογισμού των δεδομένων.

Επίσης η οδός, που φτάνει έως τη θέση του Λαιμού Βουλιαγμένης, είναι χώρος κοινής χρήσης που έχει σχηματιστεί και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως, που ενδεχομένως ανήκει στον οικείο δήμο.

Ακόμη ζητά να:

  • Διασφαλιστεί η ζώνη παραλίας ως "κοινόχρηστος χώρος", χωρίς δηλαδή εμπόδια και περιφράξεις, με κοινοχρήστους χώρους επικοινωνίας κλπ,
  • Εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό μέσω κοινόχρηστου οδικού δικτύου ή πεζόδρομου.
  • Διασφαλιστεί η προστασία, η απρόσκοπτη συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας των αρχαιολογικών χώρων και η πρόσβαση των πολιτών.
  • Αφαιρεθούν οι προβλεπόμενοι πεζόδρομοι και οι λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, οι τυχόν δασικές εκτάσεις καθώς και οι ιδιοκτησίες που ενδεχομένως ανήκουν στον οικείο δήμο.