Τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στην Βουλή για να ψηφιστεί αύριο προβλέπει το άνοιγμα του επαγγέλματος των φαρμακοποιών για ιδιώτες μη φαρμακοποιούς αλλά όχι για εταιρείες. 

Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις, άδεια φαρμακείου θα μπορεί να χορηγείται:

  • Σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού.
  • Σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού.
  • Σε συνεταιρισμούς μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας.

Η άδεια θα χορηγείται με απόφαση του κατά τόπου αρμόδιου Περιφερειάρχη.

Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να λειτουργήσει φαρμακείο είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, πλην αυτής της ανώνυμης εταιρείας.

Με προεδρικό διάταγμα έπειτα από πρόταση του υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής πλην ανωνύμου εταιρείας.

Με το ίδιο ΠΔ θα τροποποιηθεί και η προηγούμενη απόφαση του ΣΤΕ του 2016 που απαγόρευσε την ίδρυση φαρμακείων ιδιωτών έστω και αν σε αυτή συμμετέχει ως συνέταιρος φαρμακοποιός.

Η τροπολογία επιτρέπει εφεξής την ίδρυση φαρμακείου και από ιδιώτες αλλά όχι με την μορφή ΑΕ ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εμπορικές αλυσίδες να συστήσουν αλυσίδες φαρμακείων σε όλη την χώρα χωρίς να διαχειρίζονται από φαρμακοποιούς. Την σύσταση αλυσίδας φαρμακείων με την μορφή ΑΕ θα έχουν σύμφωνα με τροπολογία μόνο συνεταιρισμοί μέλη της ομοσπονδίας των φαρμακοποιών.

Αντιδρούν οι φαρμακοποιοί 

Άμεση ήταν η αντίδραση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) για την τροπολογία και για τις αλλαγές ως προς τις άδειες ιδρύσεως φαρμακείων.

Όπως υποστηρίζει ο ΠΦΣ, «το υπουργείο επαναφέρει επί της ουσίας το σύνολο των ρυθμίσεων που προέβλεπε η σχετική ΚΥΑ περί ιδιοκτησιακού, η οποία όμως ακυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 1804/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ».

«Το ποιος δικαιούται να ιδρύσει φαρμακείο το έκρινε προ εξαμήνου η Ολομέλεια του ΣτΕ με συντριπτική πλειοψηφία (20-2). Η ελληνική κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να σεβαστεί την απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, η οποία άλλωστε συμπίπτει με σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του ΠΦΣ, Κυριάκος Θεοδοσιάδης. 

«Σε κάθε περίπτωση οι φαρμακοποιοί είναι αντίθετοι σε τέτοιες ρυθμίσεις και δεν θα επιτρέψουν με κανένα τρόπο την ίδρυση φαρμακείων από ιδιώτες. Όποιος ιδιώτης θελήσει να επενδύσει ανοίγοντας φαρμακείο με βάση τους κυβερνητικούς ακροβατισμούς απλώς θα χάσει τα χρήματα του», πρόσθεσε. 

Υπουργείο Υγείας: Δεν προσθέτει κάτι καινούργιο η τροπολογία

«Η τροπολογία που κατέθεσε σήμερα το υπουργείο Υγείας δεν προσθέτει κάτι καινούριο σε αυτό το οποίο έχει ήδη νομοθετηθεί όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων», τονίζει το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Ο σκοπός της είναι να καλύψει το νομοθετικό κενό που δημιουργήθηκε μετά την ακύρωση της εφαρμοστικής ΚΥΑ του νόμου 4336/2015 από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και γι' αυτό οι ρυθμίσεις της είναι μεταβατικού χαρακτήρα για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος».

«Στο διάστημα αυτό θα δίνονται άδειες λειτουργίας φαρμακείου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μόνο σε φαρμακοποιούς», τονίζει το υπουργείο Υγείας και καταλήγει:

«Τέλος, επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο των παραπάνω διατάξεων αλλά και ο συνολικός χειρισμός του θέματος είναι σε γνώση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ)».