Κεντρική ομιλία στο 6ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Κομοτηνή πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός. 

Ζωντανή Μετάδοση