Για το Κυπριακό και τη διαπραγμάτευση ενημερώνει τους πολιτκούς συντάκτες ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Δείτε απευθείας το briefing των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.