Ακόμη πιο φουσκωμένοι θα είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, οι οποίοι εκτός από το ειδικό τέλος για τα ακίνητα, θα περιλαμβάνουν από την 1η Νοεμβρίου - έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012  - και αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος, λόγω αύξησης κατά 4,80 ευρώ του τέλους υπέρ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 
Τη σχετική πρόταση έκανε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) και να είναι εφικτή η πληρωμή των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ.
 
Η ΡΑΕ προτείνει το ειδικό τέλος να διαμορφωθεί από τα 3,2 ευρώ το τετράμηνο στα 4,8 ευρώ.