Ανάπτυξη της τάξης του 1,5% για το 2017 και 2% για το 2018 αναμένει για την Ελλάδα ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, διατηρώντας παράλληλα σε «σταθερό» το outlook των ελληνικών τραπεζών.

Όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, οι καταναλωτικές δαπάνες και οι νέες επενδύσεις θα διατηρηθούν σε περιορισμένα επίπεδα, ενώ σε ποσοστά άνω του 20% θα παραμείνει και η ανεργία. Στο ίδιο πλαίσιο, εκτιμά ότι οι τιμές στην αγορά ακινήτων θα εμφανίσουν περαιτέρω πτώση.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody΄s ανακοίνωσε σήμερα ότι διατηρεί σταθερή την προοπτική του για το αξιόχρεο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τους επόμενους 12-18 μήνες.

Η προοπτική αυτή, σύμφωνα με τον οίκο, αντανακλά τις προσδοκίες του για κάποια βελτίωση στην κερδοφορία και την ποιότητα των δανείων των τραπεζών το 2017-18, οι οποίες εξισορροπούνται από το πολύ υψηλό επίπεδο των προβληματικών δανείων τους.

Τα προβληματικά δάνεια παραμένουν μία μεγάλη πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά αναμένουμε ότι θα αρχίσουν να μειώνονται στους επόμενους 12-18 μήνες από το περίπου 45% των συνολικών δανείων τους που ανέρχονταν στο τέλος του 2016, σημειώνει ο οίκος.

Ο Moody's σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν σημαντική δυσκολία για να επιτύχουν τον στόχο της μείωσης κατά περίπου 40% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους (NPE) στο τέλος του 2019, ο οποίος έχει τεθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της ΕΚΤ και από την Τράπεζα της Ελλάδος. «Αν και κάθε τράπεζα έχει δεσμευθεί σε ένα σχέδιο τριμηνιαίων μειώσεων, το αναποτελεσματικό νομικό σύστημα και οι πολύ χαμηλές τιμές των ακινήτων θα κάνουν δύσκολο για τις τράπεζες να περιορίσουν το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους κατά τα περίπου 40 δισ. ευρώ που απαιτούνται», αναφέρει ο οίκος.