Σε παρέμβαση προς την Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής προκειμένου να μειώσει τις χρεώσεις για τις νέες συνδέσεις καταναλωτών στο δίκτυο προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με έγγραφο προς τον γενικό διευθυντή της εταιρίας Χ. Μπαλάσκα.

 

Όπως επισημαίνεται, η ΡΑΕ έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες και παράπονα για το κόστος των συνδέσεων υποψήφιων καταναλωτών, όταν η απόσταση για τη σύνδεση υπερβαίνει τα 25 μέτρα από το υπάρχον δίκτυο και απαιτείται επέκταση του δικτύου διανομής.

Στις περιπτώσεις αυτές, αναφέρει η ΡΑΕ, οι καταναλωτές καλούνται να επωμιστούν το συνολικό κόστος της επέκτασης του δικτύου, το οποίο όμως αποτελεί βασική δραστηριότητα της Εταιρίας Παροχής Αερίου.

Επιπλέον, η άδεια διανομής της Εταιρείας Παροχής Αερίου προβλέπει ότι τα τέλη σύνδεσης θα περιλαμβάνουν «ένα εύλογο ποσοστό επί των δαπανών για την επέκταση του Συστήματος Διανομής» (δηλαδή όχι το σύνολο).

Η ΡΑΕ επισημαίνει τέλος ότι «με την προτεινόμενη από την ΕΠΑ Αττικής μεθοδολογία, τυχόν επιχειρηματικός κίνδυνος που απορρέει από την επέκταση του δικτύου σε μια νέα περιοχή μετακυλίεται εξ ολοκλήρου στον καταναλωτή, ενώ αντίθετα οι σχετικές διατάξεις της Άδειας Διανομής υπαγορεύουν την αξιολόγηση, τη διαχείριση και ανάληψη μέρους του κινδύνου αυτού από την ΕΠΑ» και καλεί την εταιρία να εφαρμόσει νέα μέθοδο υπολογισμού των τελών σύνδεσης.