Η ΔΕΠΑ, η ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ μπαίνουν στο άμεσο κάδρο των αποκρατικοποιήσεων μέσα από την επικαιροποιημένη λίστα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ - μια λίστα, που περιλαμβάνει 19 επιχειρήσεις και ακίνητα και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων μετά την έγκρισή της από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Από τη λίστα προκύπτει ότι σχεδιάζεται πρόσληψη ειδικών συμβούλων μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2016 για την επιχειρηματική στρατηγική στη ΔΕΠΑ και τα ΕΛΠΕ καθώς και για την πώληση του 17% της ΔΕΗ, ενώ καταγράφονται και - οι γνωστές - καθυστερήσεις σε ιδιωτικοποιήσεις όπως αυτές του Ελληνικού και του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Ειδικότερα, στο επικαιροποιημένο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ προβλέπονται τα εξής:

Περιφερειακά Αεροδρόμια

Οικονομικό κλείσιμο και παράδοση αεροδρομίων Νοέμβριος 2016.

Ελληνικό

Επίτευξη συμφωνίας συμβαλλομένων μερών επί μνημονίου κατανόησης έως την 15η Απριλίου και επικύρωσή της από τη Βουλή (καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα).

Αστέρας Βουλιαγμένης

Σχέδιο προεδρικού διατάγματος σε προετοιμασία και έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης έως το τέλος Απριλίου 2016 (καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα).

Αφάντου Ρόδου

Αναμένεται έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης του αναθεωρημένου σχεδίου προεδρικού διατάγματος για την εκ νέου υποβολή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

ΔΕΣΦΑ

Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ.

ΟΛΘ

Μεταβίβαση και κατανομή των διοικητικών και λοιπών αρμοδιοτήτων του ΟΛΘ στην Ελληνική Δημοκρατία/Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος με βάση την αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΕΕΣΤΥ

Ημερομηνία δεσμευτικών προσφορών: 31 Μαΐου 2016. 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΔΑΑ και ΤΑΙΠΕΔ για την παράταση της σύμβασης παραχώρησης έχουν ξεκινήσει. Εξετάζεται η πώληση του 30% από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ.

Ηλεκτρονικές δημοπρασίες και μικρά ακίνητα

 • Συμβόλαιο προς υπογραφή από το ΤΑΙΠΕΔ: Φλωρίνης 18 Αθήνα. 

 • Έκταση στον Άγιο Μάμα στη Χαλκιδική. 

Ηλεκτρονική δημοπρασία (11 ακίνητα): Πώληση 10 οικοπέδων και κτιρίων σε Μύκονο, Πήλιο, Ηλεία, Εύβοια, Αχαΐα, Σέρρες και Λέσβος και μίσθωση 50 ετών ενός κτιρίου στη Ρόδο.
 
Μαρίνες

Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ αξιολογεί τις εναλλακτικές επιλογές και εκκρεμεί η τελική απόφαση.

Εγνατία Οδός

 • Σεπτέμβριος 2016 η εκτιμώμενη έναρξη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού (εκδήλωση ενδιαφέροντος).

 • Εκκρεμεί σειρά κυβερνητικών δράσεων. 

ΕΛΠΕ

Πρόσληψη συμβούλων μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016 για την αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών και υποβολή σχετικών εισηγήσεων.

ΟΤΕ

 • Μεταφορά του 5% από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ για πώληση. 

 • Επιλογή συμβούλων μέχρι τον Μάιο του 2016. 

ΔΕΗ

 • Πρόσληψη συμβούλων από ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2016.

 • Η στρατηγική θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ. 

ΕΥΑΘ

Έως το τρίτο τρίμηνο το ΤΑΙΠΕΔ θα επιλέξει συμβούλους. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών για την πώληση του 23% των μετοχών.

 • Επιχειρηματικό Σχέδιο.

 • Βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και έγκριση αναθεωρημένης σύμβασης παραχώρησης από την εταιρεία και την Ελληνική Δημοκρατία. 

ΕΥΔΑΠ

Η μέθοδος αξιοποίησης προβλέπει την πώληση του 11% των μετοχών, με το ΤΑΙΠΕΔ να κατέχει το 27% των μετοχών. Τα επόμενα βήματα έχουν ως εξής:

 • Η ελληνική Δημοκρατία και το ΤΑΙΠΕΔ να ζητήσουν την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, όπως προβλέπεται από το εταιρικό δίκαιο.

 • Το ΤΑΙΠΕΔ να επιλέξει συμβούλους μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2016. 

 • Επιχειρηματικό σχέδιο. 

ΔΕΠΑ

 • Επιλογή συμβούλων από ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2016.

 • Αξιοποίηση των εναλλακτικών επιλογών και επανεκκίνηση διαδικασίας. 

ΕΛΤΑ

Μεταφορά στο νέο Ταμείο μετά από σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα εκπονηθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο από την μεταφορά.