Έτοιμο είναι το νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα και την ΑΕΠΙ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει την τοποθέτηση Επιτρόπου, ο οποίος θα λαμβάνει την τελική απόφαση για τα σημαντικά θέματα.

Ειδικότερα, το ΥΠΠΟ λέει ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, υποβλήθηκε για έλεγχο στην  Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπής και «η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της τελευταίας καθώς και οι απαραίτητες νομοτεχνικές διορθώσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο.».

Προσθέτει, ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου διαμορφώθηκαν «σε αγαστή και συνεχή συνεργασία με τους Βουλευτές του Τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ.».

Στο νομοσχέδιο εμπεριέχονται «σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία διατάξεις για τη διαφανή και συμμετοχική λειτουργία του συνόλου των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης.».

Ειδικά για την ΑΕΠΙ το ΥΠΠΟ λέει πως «όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να ελεγχθεί, να καταδικαστούν παρανομίες του παρελθόντος  και να αποκατασταθεί η ορθή και διαφανής διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Εν τω μεταξύ, στο μεταβατικό αυτό στάδιο, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, με την τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα η διοίκηση της ΑΕΠΙ υποκαθίσταται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της με σκοπό να εξασφαλιστεί η είσπραξη των δικαιωμάτων και η καταβολή τους στους δικαιούχους, να ασκηθούν τα ένδικα μέσα, καθώς και για να αποφευχθεί οποιαδήποτε απόφαση που μπορεί να βλάψει τη συνέχιση λειτουργίας της ΑΕΠΙ. Σε κάθε περίπτωση, για τα σημαντικά θέματα, την τελική απόφαση  λαμβάνει ο Επίτροπος.

»Το ΥΠΠΟΑ, ύστερα από σχετική εισήγηση του ΟΠΙ, έχει αποφασίσει τον άμεσο διορισμό Επιτρόπου.

»Επίσης, με την υποστήριξη όλων των βουλευτών του Τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, η Υπουργός Πολιτισμού έστειλε το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για την ΑΕΠΙ στον Εισαγγελέα και πήρε την απόφαση ο διαχειριστικός έλεγχος της ΑΕΠΙ να επεκταθεί και για τα έτη 2015 και 2016.».

Το νομοσχέδιο θα δοθεί στη Γραμματεία της Κυβέρνησης, άμεσα, «προκειμένου αυτή να πράξει τα προβλεπόμενα για την υποβολή του προς ψήφιση από τη Βουλή.».