Ως θετικό πρώτο βήμα βλέπουν οι 450 την χθεσινή τροπολογία για την τοποθέτηση επιτρόπου στην ΑΕΠΙ, θεωρούν ωστόσο ότι η μεγάλη μάχη θα δοθεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο που ρυθμίζει το τοπίο στην πνευματική ιδιοκτησία. Υπενθυμίζουν το βασικό αίτημά τους που είναι η παύση της διοίκησης της ΑΕΠΙ κι ένας επίτροπος κρατικός διορισμένος από την υπουργό.

Η τροπολογία αναφέρει χαρακτηριστικά : “Ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφαση της διοίκησης είναι απαραίτητο προκειμένου να μη διαταραχτεί η λειτουργία του οργανισμού ή να οδηγηθεί σε πτώχευση. Για κάθε άλλο θέμα διοίκησης ο επίτροπος αν διαφωνεί, αποφασίζει ο ίδιος. “

Ο επίτροπος επίσης αναλαμβάνει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοσή τους προς τους δικαιούχους. Συγχρόνως ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών ο προσωρινός επίτροπος , υποκαθιστά τη διοίκηση.

“Δεν ψηφίσουμε κρατική παρέμβαση σε ΑΕ” είπε ο εκπρόσωπος της ΝΔ Κ.Τζαβάρας ενώ η Χαρά Κεφαλίδου από το ΠΑΣΟΚ στάθηκε στο γεγονός ότι η επίμαχη ρύθμιση θεσπίζει έναν Κρατικό Επίτροπο χωρίς να καταργείται το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκαθιδρύοντας "μια ιδιότυπη μορφή συνδιοίκησης χωρίς να ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες”.

"Η προσωρινή τροπολογία έρχεται να καλύψει την εναγώνια φωνή των δημιουργών, οι οποίοι χάνουν τα έσοδά τους" είπε η υπουργός Πολιτισμού. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η τροπολογία είναι προσωρινή και δεν υποκαθιστά τον κύριο νόμο στον οποίον η επιλογή του Επιτρόπου θα γίνεται από το δικαστήριο βάσει μιας λίστας ανθρώπων εγνωσμένου κύρους που καλύπτουν τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Επίτροπος.” απάντησε η Κα Λ.Κονιόρδου.

Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο Νίκος Ξυδάκης ρωτώντας ευθέως γιατί δεν έκαναν τίποτε για να καθαρίσουν το τοπίο οι προηγούμενες κυβερνήσεις. "Ο νόμος 2121 έδινε πάντα το δικαίωμα στον υπουργό Πολιτισμού να διατάξει διαχειριστικό έλεγχο" σημείωσε ο πρώην υπουργός, ο οποίος από την ώρα που διέταξε την έρευνα έως σήμερα τάσσεται σταθερά υπέρ της απόλυτης διαφάνειας. “Οφείλουμε να επιδείξουμε ευαισθησία στην κοινή γνώμη, στην έκκληση των δημιουργών και στο ποιος τελικά "απειλεί το ψωμί των δημιουργών και τη σχέση δημιουργών - χρηστών” σημείωσε.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας των 450 Δημιουργών και Κληρονόμων

Μετά τη χθεσινή ψήφιση από την ολομέλεια της βουλής της τροπολογίας που αφορά στην τοποθέτηση προσωρινού  Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ και προέκυψε με τροποποίηση του άρθρου 54 δηλώνουμε τα παρακάτω:

Καλωσορίζουμε την τροπολογία ως ένα θετικό πρώτο βήμα για την διασφάλιση της βιωσιμότητας της ΑΕΠΙ και την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών, όπως έχει εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός.. Παρά τις επιφυλάξεις που έχουμε εξαιτίας  ασαφειών της τροπολογίας, πιστεύουμε πως αν η κυβέρνηση τολμήσει στο νέο νομοσχέδιο που έρχεται στη βουλή, να προβλέπει θεσμό επιτρόπου διοριζόμενο από τον - την υπουργό, παύοντας  διοίκηση της ΑΕΠΙ που διερευνάται για κακουργηματικές πράξεις, οι δημιουργοί θα μπορούμε να μιλάμε πλέον για μια νέα σελίδα στο θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Κι αυτό παραμένει το βασικό αίτημά μας.

Με τη νέα τροπολογία η διοίκηση περιορίζεται  και τίθεται υπό την επίβλεψη του επιτρόπου ο οποίος σε περίπτωση διαφωνίας έχει τον τελευταίο λόγο. Η τροπολογία αναφέρει χαρακτηριστικά : “Ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφαση της διοίκησης είναι απαραίτητο προκειμένου να μη διαταραχτεί η λειτουργία του οργανισμού ή να οδηγηθεί σε πτώχευση. Για κάθε άλλο θέμα διοίκησης ο επίτροπος αν διαφωνεί, αποφασίζει ο ίδιος. “

Ο επίτροπος επίσης αναλαμβάνει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοσή τους προς τους δικαιούχους. Συγχρόνως ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών ο προσωρινός επίτροπος , υποκαθιστά τη διοίκηση. Ως πρωτοβουλία πνευματικών δημιουργών και κληρονόμων, δεν εγκαταλείπουμε σε καμία περίπτωση και τα υπόλοιπα  καθαρά και δίκαια αιτήματά μας τα οποία απευθύναμε στον πρωθυπουργό και την υπουργό πολιτισμού.

Ζητούμε να έρθει το συντομότερο προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση, το οποίο θα πρέπει να προβλέπει θεσμό επιτρόπου, (διοριζόμενο από τον Υπουργό και όχι από δικαστήριο), ο οποίος θα υποκαθιστά το ΔΣ σε όλες του τις αρμοδιότητες με σκοπό την εξυγίανση της ΑΕΠΙ και τον μετασχηματισμό της σ’ έναν μη κερδοσκοπικό φορέα ελεγχόμενο από τους δημιουργούς. Επίσης ζητάμε την ενίσχυση των αποφασιστικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου που θα εκλέγεται από τους δικαιούχους ώστε να ασκεί ουσιαστική εποπτεία στη διοίκηση ή τον επίτροπο του οργανισμού.

Ολόκληρη η τροπολογία

"ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο Σχέδιο Νόμου τουΥπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: «Επιβολή διοικητικού μέτρου σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται στο άρθρο 54 του ν.2121/1993 παράγραφος 10 και εισάγεται νομοθετικά η δυνατότητα λήψης ενός έκτακτου και προσωρινού διοικητικού μέτρου στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Ειδικότερα, η προτεινόμενη διάταξη ορίζει ότι ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας δύναται, εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό́ τους, λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να διορίσει προσωρινό επίτροπο.

Ο προσωρινός επίτροπος αναλαμβάνει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν. Συγχρόνως, ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικοβοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, ο προσωρινός επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση στις ως άνω αρμοδιότητες.

Παράλληλα, ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας κάθε πράξη ή απόφαση της διοίκησης είναι απαραίτητο προκειμένου να μη ληφθεί καμία απόφαση χειροτέρευσης της οικονομικής θέσης του οργανισμού ή διακοπής της λειτουργίας του.

Η πρόβλεψη της δυνατότητας διορισμού προσωρινού επιτρόπου καθίσταται απαραίτητη προκειμένου να αποτραπεί η παύση της λειτουργίας ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που λειτουργεί στο χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τα συμφέροντα των δεκάδων χιλιάδων δικαιούχων που έχουν αναθέσει στον συγκεκριμένο οργανισμό την διαχείριση των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Με τη λήψη του μέτρου αυτού επιδιώκεται η προστασία του συλλογικού συμφέροντος των δικαιούχων μέσα από την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του οργανισμού και της σχετικής αγοράς καθώς καιτην αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαιούχων, των οργανισμών και των χρηστών.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 54 του ν. 2121/1993 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται, μετά από γνώμη του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό́ τους, λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να λάβει ως προληπτικό διοικητικό μέτρο το διορισμό προσωρινού επιτρόπου με θητεία έξι (6) μηνών και δυνατότητα ανανέωσης για μία μόνο φορά με διάρκεια έως τρεις (3) μήνες.

Ο προσωρινός επίτροπος διασφαλίζει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν. Συγχρόνως, ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, ο προσωρινός επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση στις ως άνω αρμοδιότητες από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράλληλα, ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας κάθε πράξη ή απόφαση της διοίκησης είναι απαραίτητο προκειμένου να μη χειροτερεύσει η οικονομική θέση του οργανισμού ή διακοπεί η λειτουργία του.

Ο προσωρινός επίτροπος επιλέγεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ προσώπων εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων ή οργανισμών ή οικονομικά ή νομικά θέματα.

Ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου δεν επιτρέπεται να προβληθεί ως λόγος τροποποίησης ή καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας στην οποία είναι συμβαλλόμενος ο οργανισμός.
Τα όργανα διοίκησης και οι εργαζόμενοι του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υποχρεούνται να παρέχουν στον προσωρινό επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί και να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων του.

Η ευθύνη του προσωρινού επιτρόπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του περιορίζεται σε δόλο και βαριά αμέλεια.

Για την υποβοήθηση του έργου του, ο προσωρινός επίτροπος δύναται να προσλαμβάνει εξωτερικούς νομικούς ή οικονομικούς συμβούλους, καθώς και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η αμοιβή του προσωρινού επιτρόπου καθορίζεται, ύστερα από εισήγηση του ΟΠΙ, με την απόφαση διορισμού του και βαρύνει, μαζί με τα έξοδα διαχείρισης και τις αμοιβές των συνεργατών του, τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο έχει διοριστεί.

Ο επίτροπος υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοπτική έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε μήνα, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση με τη λήξη της θητείας του.

Η θητεία του προσωρινού επιτρόπου λήγει με την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο διορίστηκε. Άλλως, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει το διορισμό του προσωρινού επιτρόπου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή στην ανάγκη εξυγίανσης του οργανισμού.»

Αθήνα 23 Μαρτίου 2017

Οι προτείνοντες βουλευτές

  • Παπαδόπουλος Χριστόφορος
  • Μουμουλίδης Θεμιστοκλής (Θέμης)
  • Ξυδάκης Νικόλαος
  • Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)"