Ειδικό επιμίσθιο θα καταβάλλεται στο προσωπικό του ΕΟΦ, σύμφωνα με διάταξη που προστέθηκε στο νομοσχέδιο για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Το επιμίσθιο θα καταβάλλεται αποκλειστικά από ανταποδοτικούς πόρους και το ύψος του θα καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (έπειτα από πρόταση του ΕΟΦ), όπως και ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία καταβολής του.