Χωρίς επαναβιομηχάνιση δεν υπάρχει πραγματικό «happy end» για το ελληνικό δράμα, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δ. Δασκαλόπουλος, μιλώντας σε ημερίδα του Συνδέσμου για τη βιομηχανική πολιτική. «Η πραγματική έξοδος από την κρίση δεν θα έρθει με το πρόγραμμα της τρόικας, όσο μεγάλη πολιτική ανοχή κι αν επιδείξουν οι δανειστές μας, όση αντοχή κι αν επιδείξει ακόμα ο λαός μας» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

 
Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος υποβάθμισε τη σημασία της επίτευξης «ενός μικρού έστω πρωτογενούς πλεονάσματος», λέγοντας ότι αποτελεί ασφαλώς θετική εξέλιξη, αλλά «ακόμα κι αν επικυρωθεί τον Απρίλιο από τη Eurostat, θα είναι βασισμένο στη δημοσιονομική συμπίεση και τη μείωση του βιοτικού μας επίπεδου».
 
Υποστήριξε ακόμη ότι η μνημονιακή συνταγή δεν προσφέρει πια λύσεις και αυτό το γνωρίζουν οι ευρωπαίοι εταίροι και το ΔΝΤ, που βρίσκονται όμως σε αμηχανία -πολιτική και οικονομική - για το πως θα αλλάξουν δρόμο.
 
«Εμείς», πρόσθεσε, «παραμένουμε όμηροι και οι ευρωπαίοι εταίροι μας παγιδευμένοι σε ένα πρόγραμμα που μειώνει συνεχώς το εισόδημα και αυξάνει διαρκώς τους φόρους, διαιωνίζοντας έτσι την ύφεση, αντιμετωπίζει τις δημόσιες επενδύσεις ως δημοσιονομικό και όχι ως αναπτυξιακό εργαλείο, συρρικνώνει το τραπεζικό σύστημα και το καθιστά αδύναμο να στηρίξει την ανάπτυξη και οδηγεί τα ασφαλιστικά ταμεία σε κατάρρευση, αφήνοντας τους ασθενέστερους χωρίς δίχτυ προστασίας».
 
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ έθεσε 10 προτεραιότητες για να συγκλίνουμε με την Ευρώπη στη βιομηχανική πολιτική:
 

  • Διεθνώς ανταγωνιστικό και διαχρονικά σταθερό φορολογικό σύστημα, άμεσος επανασχεδιασμός του συνόλου των φορολογικών διατάξεων με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
  • Διεθνώς ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας.
  • Νέα κανάλια χρηματοδότησης, ενώ ταυτόχρονα να συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η διαδικασία ανασυγκρότησης του τραπεζικού μας συστήματος.
  • Κατάργηση ή συγχώνευση των άχρηστων δημόσιων οργανισμών και φορέων.
  • Πραγματική εξυγίανση των δημοσίων επιχειρήσεων.
  • Να αποκλειστούν οι δημοσιονομικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στον ΠΔΕ ώστε να αποτελέσει ξανά επενδυτικό εργαλείο ανάπτυξης.
  • Nα υιοθετηθούν νέα κριτήρια στην κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ για την ιδιωτική οικονομία, με στόχο τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
  • Να καταργηθούν οι γραφειοκρατικοί περιορισμοί στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
  • Να ενισχυθεί η εξωστρέφεια με την υποστήριξη των εξαγωγών με κάθε μέσο (μείωση κόστους που οφείλεται σε φόρους ή διοικητικά βάρη, απλοποίηση διαδικασιών, στήριξη της εξαγωγικής προσπάθειας με χρηματοδοτικά εργαλεία, κλπ.)
  • Να δημιουργηθεί ένας «ενιαίος χώρος» καινοτομίας, τεχνολογίας και έρευνας μεταξύ επιχειρήσεων, ΑΕΙ και ερευνητικών φορέων, ώστε να ενθαρρυνθεί η καινοτομία.

Τέλος ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος τόνισε ότι τα θέματα της χάραξης νέας βιομηχανικής πολιτικής συζητήθηκαν σε ευρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα στην οποία συμφωνήθηκε η σύσταση διϋπουργικής επιτροπής που θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τις σχετικές ενέργειες. Στη συνέχεια ο ΣΕΒ θα ζητήσει την επανίδρυση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας.